Yugo Rent

Dit is afhankelijk van welk type voertuig je huurt
Minibus 200km / dag

De helft (50%) van het volledige huurbedrag betaal je binnen de 5 dagen na reservatie op onze bankrekening. Deze overschrijving bevestigd de reservatie. Het saldo moet 14 dagen voor vertrek op onze bankrekening overgeschreven zijn.

Bij elke huurperiode wordt er een waarborg gevraagd
Minibus: 500 euro

Uiteraard wordt deze, bij het correct terugbrengen van het voertuig, teruggegeven. (zie algemene voorwaarden) Eventuele gebreken (stukken, ontbrekende uitrusting) worden van de waarborg afgehouden. De waarborg kan cash of door reservering op Visa of Mastercard.

Tijdens je trip kan je je wagen gratis en veilig parkeren bij Yugo, garage Coulembier te Aalbeke. Op ons bedrijf is altijd iemand aanwezig tijdens de openingsuren. Buiten de openingsuren wordt de parkingplaats afgesloten. 

In de huurprijs zijn volgende verzekeringen inbegrepen:

Minibus

 • Omnium verzekering met vrijstelling van 1200 euro.
 • BA (burgerlijke aansprakelijkheid) met vrijstelling van 500 euro. 
 • Reisbijstand
 • Bovendien maak je gebruik van gratis pechverhelping in Europa. 

Mits een extra vergoeding van €10 / dag wordt de franchise met de helft gereduceerd.
Het afkopen van de franchise  is niet terug betaalbaar.

Neem alle nuttige en noodzakelijke maatregelen teneinde de belangen en de rechten van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn:

 • Vul het Europees Aanrijdingsformulier (bijlage bij de boorddocumenten) zo volledig mogelijk in.
 • Zorg er voor dat duidelijk is wie de tegenpartij is en waar deze verzekerd is.
 • Het voertuig niet verlaten zonder de nodige voorzorgen voor veiligheid te nemen.
 • Onmiddellijk de politie te verwittigen wanneer een derde aansprakelijk is of wanneer er gekwetsten zijn.
 • Verwittig ons.

Bij inlevering van het voertuig moet je:

 • De brandstoftank terug volledig vullen
 • Het vuilnis verwijderen;
 • Zorgen dat alles terug netjes is;
 • Kijk zeker na of je niets vergeten bent.
 • Eventuele gebreken worden van de waarborg afgehouden. 
 • Poetsen doen we zelf.
  Prijs Minibus: 50 euro